Xế hoài cổ Brixton BX 150 Classic phiên bản “giới hạn” về Việt Nam:

Mẫu “xế nổ Tàu” phiên bản giới hạn Brixton 150 Classis LTD mới được bán ra ở một đại lý Sài Gòn với giá bán 59 triệu đồng.