Featured, News, Tin thế giới, Tin tức xe

Khám phá Ford EcoSport 2018 vừa ra mắt chốt giá bán

Khám phá Ford EcoSport 2018 vừa ra mắt chốt giá bán

Khám phá Ford EcoSport 2018 vừa ra mắt chốt giá bán

Tại thị trường Ấn Độ, Ford cho biết, số lượng đặt trước của Ford EcoSport qua mạng đã hết sạch trong vòng 12 tiếng.

Khám phá Ford EcoSport 2018 vừa ra mắt chốt giá bán
Khám phá Ford EcoSport 2018 vừa ra mắt chốt giá bán

ford ecosport 2018 moi voi nhieu tien ich hinh 2

ford ecosport 2018 moi voi nhieu tien ich hinh 3

ford ecosport 2018 moi voi nhieu tien ich hinh 4

ford ecosport 2018 moi voi nhieu tien ich hinh 5

ford ecosport 2018 moi voi nhieu tien ich hinh 6

ford ecosport 2018 moi voi nhieu tien ich hinh 7

ford ecosport 2018 moi voi nhieu tien ich hinh 8

ford ecosport 2018 moi voi nhieu tien ich hinh 9

ford ecosport 2018 moi voi nhieu tien ich hinh 10

ford ecosport 2018 moi voi nhieu tien ich hinh 11

Rating
[Total: 0 Average: 0]