Ảnh chi tiết Honda CBR250RR 2017 phiên bản “The Art of Kabuki”

Nguồn tin tức xeNhonVT (forum.autodaily.vn)

Cận cảnh Honda CBR250RR 2017 phiên bản đặc biệt tại Việt Nam

honda-cbr250rr-the-art-of-kabuki-2017-12.jpghonda-cbr250rr-the-art-of-kabuki-2017-1.jpghonda-cbr250rr-the-art-of-kabuki-2017-24.jpghonda-cbr250rr-the-art-of-kabuki-2017-25.jpghonda-cbr250rr-the-art-of-kabuki-2017-26.jpghonda-cbr250rr-the-art-of-kabuki-2017-20.jpghonda-cbr250rr-the-art-of-kabuki-2017-22.jpghonda-cbr250rr-the-art-of-kabuki-2017-23.jpghonda-cbr250rr-the-art-of-kabuki-2017-21.jpghonda-cbr250rr-the-art-of-kabuki-2017-15.jpghonda-cbr250rr-the-art-of-kabuki-2017-17.jpghonda-cbr250rr-the-art-of-kabuki-2017-19.jpghonda-cbr250rr-the-art-of-kabuki-2017-10.jpghonda-cbr250rr-the-art-of-kabuki-2017-3.jpghonda-cbr250rr-the-art-of-kabuki-2017-8.jpghonda-cbr250rr-the-art-of-kabuki-2017-7.jpghonda-cbr250rr-the-art-of-kabuki-2017-4.jpghonda-cbr250rr-the-art-of-kabuki-2017-6.jpg

Ảnh: Thành Nhơn

Ảnh chi tiết Honda CBR250RR 2017 phiên bản “The Art of Kabuki”
Rate this post