Chi phí Tiền xăng của tôi đi đâu?

 Tin tức xe : otosaigon.com

Một infographic vui về việc tiền của các bác sẽ được phân chia theo tỷ lệ như thế nào ở các khâu sản xuất và cung ứng xăng.

Tien xang.

Theo Auteria